Hemlös

Patienter som saknar folkbokföringsadress och behöver förbrukningshjälpmedel kräver en särskild hantering då förskrivning och uttag inte kan hanteras enligt vanlig rutin i Beställningsportalen.

Som förskrivare behöver du kontrollera att patienten är hemlös, och inte utflyttad från Sverige. Om hen är utflyttad ska andra rutiner följas, läs mer om patienter med vårdförmåner.

Är patienten hemlös, gör en beställning på pappersblankett avsedd för det sortiment du ska förskriva. 

Blanketter för förskrivning och uttag

I blanketten kan uppgifterna om dig som förskrivare/beställare och hjälpmedel fyllas i digitalt, men inte patientens uppgifter eller leveransuppgifterna. Orsaken till detta är att minska risken att uppgifterna sparas digitalt.

Blanketten kan skickas per post eller fax till oss på Förbrukningshjälpmedel i hemmet. Vår fax står i ett säkert och bemannat rum. Av sekretesskäl får blanketten inte skickas med e-post.