Uttag av hjälpmedel

När du har varit hos din förskrivare och hen gjort en förskrivning/beställning kan du göra så kallade uttag. Ett uttag innebär att du får dina hjälpmedel levererade till dig.

Din förskrivare har angett hur många uttag som får göras. När du träffade din förskrivare så ska ni också ha kommit överens om hur dina uttag ska göras framöver, via e-tjänsten 1177.se eller via talong. 

1177 Vårdguidens e-tjänster

Vi rekommenderar att du gör dina uttag via våra e-tjänster på 1177.se. 

Ditt uttag handläggs då direkt, utan fördröjning genom posthantering. På 1177.se kan du också se hur många uttag du har kvar och ta kontakt med din förskrivare i god tid innan dina förbrukningshjälpmedel tar slut. 

Papperstalong

När du träffar din förskrivare kommer ni överens om du framöver ska göra uttag via papperstalong. Din förskrivare anger då detta i beställningen och vi skickar automatiskt ut talong till dig så länge det finns uttag kvar i förskrivningen. Du får en talong per förskrivning.

Även om du önskat papperstalong, kan du också göra uttag via e-tjänsten på 1177.se!

Slut på uttag?

Har du inga uttag kvar men behov av förbrukningshjälpmedel? Ta kontakt med din förskrivare för ny bedömning och förskrivning. 

Avgifter och högkostnadsskydd

Vissa hjälpmedel är belagda med en egenavgift för patienten.